Nieuws

Ontwikkeling van een biologische conversietechnologie

Seedling growing from the earth.

Ontwikkeling van nieuwe MEGACO-technologie

Deze zomer rondde OWS twee O&O-projecten af die gericht zijn op de ontwikkeling van een biologische conversietechnologie voor de productie van biomethaan uit CO2 en waterstof. Dit conversieproces maakt de opslag van hernieuwbare elektriciteit mogelijk met behulp van het bestaande uitgebreide aardgasnetwerk en valoriseert tegelijk CO2. De Methanation Gas Conversion-technologie werd getest in het laboratorium en gevalideerd op proefschaal. OWS zoekt momenteel naar mogelijkheden om deze nieuwe technologie op industriële schaal te demonstreren.

MEGACO

Flexibele, biologische energieomzettingstechnologie voor de productie van biomethaan uit CO2 en waterstof

In een evoluerende energiemarkt waar hernieuwbare energiebronnen een steeds groter aandeel in de elektriciteitsmix innemen, worden netbalancering en elektriciteitsopslag zeer belangrijke thema’s. In die context kunnen overschotten van hernieuwbare elektriciteit worden gebruikt om groene waterstof te produceren (via waterelektrolyse). De MEGACO-technologie (Methanation Gas Conversion) maakt gebruik van anaerobe micro-organismen, die deze waterstof combineren met CO2 om methaan (CH4) te produceren. Dit methaan kan vervolgens worden geïnjecteerd in het bestaande aardgasnet of direct worden gebruikt in de mobiliteit (SNG) of chemie (chemische bouwsteen).

MEGACO is een proces dat kan worden geïntegreerd met klassieke anaerobe vergisting (AD). Biogas dat wordt geproduceerd tijdens de anaerobe vergisting van bijvoorbeeld stedelijk afval bestaat uit 55%vol CH4 en 45%vol CO2. Door deze CO2 en waterstof in de MEGACO-reactor te combineren, wordt de CO2 uit het biogas opgewaardeerd tot extra methaan via het proces van microbiële methanisatie.

Waterstof en CO2 kunnen worden omgezet in methaan tegen een kostprijs van € 4 – 6/MWh CH4 (€ 0,04 – 0,06/Nm³ CH4).

Organic Waste Systems (OWS) ontwikkelde het MEGACO-proces als oplossing voor het toenemend onevenwicht op de elektriciteitsmarkten door het toegenomen aandeel van duurzame energiebronnen en biedt daarmee tegelijk een waardevolle CCU-dienst (Carbon Capture and Utilization) aan. Het MEGACO-proces werd ontwikkeld op laboratoriumschaal en gevalideerd op proefschaal. OWS zoekt momenteel naar mogelijkheden om deze nieuwe technologie op industriële schaal te demonstreren.

Voordelen van het MEGACO-proces

  • Eenvoudig, robuust & compact reactorontwerp (octrooi aangevraagd)
  • Microbiële methanisatie is toleranter voor onzuiverheden in het ingaande gas dan katalytische methanisatie.
  • MEGACO produceert tot 100x meer methaan dan conventionele anaerobe vergisters.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met de heer Jan Smis.

OWS wordt Normec OWS!

OWS wordt Normec OWS!

Ontwikkeling van nieuwe MEGACO-technologie

Ontwikkeling van nieuwe MEGACO-technologie

Expertenrapport: (bio)afbreekbare mulchfolies

Expertenrapport: (bio)afbreekbare mulchfolies