Sustainability Assessment Services

Duurzame ontwikkeling van bedrijven

Soil with community symbol.

Social Life Cycle Assessment (s-LCA)

De Social Life Cycle Assessment (s-LCA) richt zich op de sociale en sociologische aspecten van producten en diensten. Bij Normec OWS kunnen we een s-LCA voor u maken, die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de aspecten rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van een organisatie. Dit is vooral bedoeld voor interne communicatiedoeleinden.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Als sociale pijler van de duurzaamheidsbeoordeling sluit s-LCA aan op de Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC). Samen geven ze een volledig zicht op de duurzaamheidsaspecten van een product, dienst of activiteit. De s-LCA-methode beoordeelt de effecten op subcategorieën van sociale effecten, zoals ‘Eerlijk loon’, ‘Discriminatie’, ‘Gezondheid en veiligheid’ of ‘Lokale werkgelegenheid’. Subcategorieën kunnen worden gegroepeerd om de impact per soort stakeholder weer te geven, zoals de werknemer, de consument of de lokale gemeenschap.

De s-LCA methodologie

Een s-LCA wordt uitgevoerd volgens hetzelfde basiskader als LCA (ISO 14040/14044), maar er is geen verdere specifieke internationale normalisatie. Desalniettemin worden onze s-LCA’s uitgevoerd volgens de UNEP-richtlijnen, die u hier terugvindt. Bij de s-LCA-methodologie wordt doorgaans rekening gehouden met aspecten zoals de winning en verwerking van grondstoffen, fabricage, distributie, gebruik, hergebruik, onderhoud, recyclage en definitieve verwijdering. Voor de berekening van de impact maken wij meestal gebruik van bestaande databanken voor sociale effecten, hoewel specifieke gegevens ter plaatse ook mogelijk zijn.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Hoe traceert Normec OWS biologische afbraak?

De enige wetenschappelijk correcte parameter om biologische afbraak te meten is de productie van CO2 en/of CH4. Wij houden daarom de productie van een of beide stoffen bij en baseren ons daarop om de biologische afbraaksnelheid te berekenen.

Hoelang duurt een test?

De duur van een test hangt af van het specifieke type test en het product zelf. Dit kan variëren van een paar weken voor het testen van materiaaleigenschappen tot maanden of zelfs jaren voor biologische afbreekbaarheidstesten. Aangezien het om microbiële processen gaat, kunnen we de exacte duur niet op voorhand voorspellen.

Waar kan ik terecht met rapporten van Normec OWS?

Aangezien Normec OWS wereldwijd door alle certificeringsinstanties wordt erkend, kunt u terecht bij een certificeringsinstantie naar keuze. U kunt de rapporten ook gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, marketing of juridische claims, afhankelijk van de testomstandigheden en het niveau van de kwaliteitscontrole.