Afbraak en toxiciteit

Het milieu beschermen

Environmental testing.

Anaerobe afbraak

Normec OWS biedt anaerobe afbraaktesten om gedetailleerd inzicht te krijgen in de biologische afbraak en/of desintegratie van een materiaal of compleet product in een anaerobe omgeving. Anaerobe afbraak vindt voornamelijk plaats in speciaal gebouwde omgevingen, zoals beheerde installaties voor end-of life anaerobe afbraak (AD), afvalwaterbehandeling, en stortplaatsen. De omstandigheden verschillen echter al naargelang de omgeving.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Anaerobe biologische afbraak

Wij bieden anaerobe biodegradatiestesten aan volgens de ASTM D5511-norm voor HSAD (high solids), de ISO 13975-norm voor LSAD (low solids) en de ISO 11734- en ISO 14853-normen voor waterige anaerobe testen. Bij anaerobe biologische afbraak zetten micro-organismen in afwezigheid van zuurstof organisch materiaal om in biogas (CO2 + methaan), dat in een gecontroleerde omgeving kan worden opgevangen, en biomassa.

Voor testen volgens de ASTM D5511-norm voor HSAD (high solids) bieden wij zowel mesofiele als thermofiele testmogelijkheden. Testen met mesofiele bacteriën bij een temperatuur van 37°C kunnen worden uitgevoerd om een anaerobe vergister (AD) of versnelde stortplaats-testen te simuleren. Voor die laatste komt één dag testen overeen met ongeveer 25 dagen storten. Testen met thermofiele bacteriën bij een temperatuur van 55°C kunnen eveneens worden uitgevoerd om een anaerobe vergister te simuleren, waarbij de temperatuur die de snelheid van de biologische afbraak beïnvloedt, kan worden beheerd.

 

Testvoorwaarden

Onze testprocedures zijn geoptimaliseerd om de omstandigheden in een gecontroleerde of ongecontroleerde omgeving na te bootsen. In tegenstelling tot stortplaatsen zijn AD- en waterzuiveringsinstallaties gecontroleerde omgevingen die speciaal zijn ontworpen voor optimale afbraakomstandigheden. Hoewel er nog geen certificering bestaat voor anaerobe biologische afbraak, doen wij testen onder certificeringsvoorwaarden voor het maken van marketing- of wettelijke claims, of onder screeningsvoorwaarden ter ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

Desintegratietesten

Behalve anaerobe biodegradatiestesten bieden wij ook zowel kwantitatieve als kwalitatieve desintegratietesten aan. Deze zijn bedoeld om te bepalen hoe het materiaal in (veel) kleinere stukjes uiteenvalt en fysiek verdwijnt.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Wat is biodegradatie?

Biodegradatie kan zowel aeroob als anaeroob verlopen. Aerobe biodegradatie is de biochemische omzetting, door de activiteit van micro-organismen, van organische koolstof in CO2 & water, terwijl anaerobe biodegradatie organische koolstof omzet in CH4 & CO2.

Wat is composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is de afbraak van een materiaal tot organische materie door de werking van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Dit omvat zowel de biologische afbraak, wat afbraak op biochemisch niveau is, als de desintegratie, het tijdig uiteenvallen op fysiek, visueel niveau. Behalve afbraak staat composteerbaarheid ook garant voor de milieuveiligheid. Bijgevolg omvat het testen op composteerbaarheid vier belangrijke aspecten: materiaaleigenschappen, biodegradatie, desintegratie en ecotoxiciteit.

Wat is desintegratie?

Desintegratie is de fysieke afbraak van een product, hoe het fragmenteert en in kleinere stukjes uiteenvalt. Hoewel desintegratie door micro-organismen kan ontstaan, is dit geen bewijs van (volledige) biodegradatie, aangezien het monster slechts in onzichtbare microdeeltjes uiteengevallen kan zijn.