Afbraak en toxiciteit

Het gebruik van plastic is zo wijdverspreid dat het overal te vinden is: het drijft rond in onze rivieren en oceanen en het wordt opgenomen in de bodem. Wanneer plastic producten in de natuur terechtkomen, zouden deze na verloop van tijd moeten worden afgebroken en geen schade mogen toebrengen aan het milieu. Bij Normec OWS bieden we daarom degradatie- en toxiciteitstesten onder verschillende omstandigheden om na te bootsen hoe materialen afbreken en zich gedragen wanneer ze in verschillende omgevingen terechtkomen.

One-stop laboratorium

Normec OWS is een one-stop laboratorium voor afbraak- en toxiciteitstesten van materialen en werkt volgens de ISO 17025 kwaliteitsnorm. Als strikt onafhankelijk laboratorium wordt Normec OWS wereldwijd erkend door alle grote certificeringsbureaus op het vlak van (bio)afbreekbaarheid en composteerbaarheid. Normec OWS maakt deel uit van tal van certificerings- en normalisatiecommissies, evenals van verschillende Europese projecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe normen.

Al ruim 30 jaar lang hebben wij duizenden materialen getest voor honderden klanten wereldwijd. Dat gaat om verpakkingsmaterialen, zoals plastic en papier, kleefstoffen, inkt, detergenten, consumentenproducten, minerale oliën, speciale chemicaliën, land- en tuinbouwproducten en nog veel meer.

Verschillende omgevingen

De omgeving waarin het product wordt getest, moet in de eerste plaats afhangen van zijn verwachte end-of-life. Afbreekbaarheid is niet alleen een inherente eigenschap van het materiaal, maar hangt ook af van omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, biologische activiteit en microbiële diversiteit. De inactiviteit van schimmels op stortplaatsen en in waterige omgevingen, bijvoorbeeld, heeft een grote invloed op de afbreekbaarheid van bepaalde materialen. Omgevingen verschillen ook op het vlak van agressiviteit; als vuistregel geldt industriële compost als het meest agressief, gevolgd door thuiscompost en grond. Waterige omgevingen zijn over het algemeen minder agressief.

Biodegradatietesten kunnen worden uitgevoerd onder aerobe of anaerobe omstandigheden. Het kenmerk van aerobe omstandigheden is dat organisch materiaal in aanwezigheid van zuurstof wordt omgezet in CO2, H2O en biomassa. Onder anaerobe omstandigheden, waar geen zuurstof aanwezig is, wordt ook methaangas gevormd.

Geoptimaliseerde testen

Laboratoriumtesten worden uitgevoerd onder optimale omstandigheden inzake pH-waarde, temperatuur en vochtgehalte om zo het meest efficiënte testproces met reproduceerbare en wetenschappelijk betrouwbare resultaten te kunnen garanderen.

Correcte interpretatie van testresultaten

Testen zijn essentieel om betrouwbare en onafhankelijke gegevens te verkrijgen, aangezien het niet mogelijk is de resultaten van (bio)degradatie te extrapoleren van de ene omgeving naar de andere, of langer dan de eigenlijke testperiode. Onze klantenondersteuning omvat een op maat gemaakt testprogramma, een zeer gedetailleerd rapport en follow-up advies op basis van de resultaten. Vaak is het nuttig om op voorhand de aard en samenstelling van de stalen en het uiteindelijke doel in detail te bespreken, zodat wij kunnen nagaan of het testen kan worden geoptimaliseerd en/of beperkt. In die context valt meer dan 95% van ons werk onder geheimhoudingsverklaringen.

Testvoorwaarden

Normec OWS biedt testvoorwaarden voor screening en certificering. Voor certificering worden testen uitgevoerd in strikte overeenstemming met de geldende norm(en), inclusief volledige en uitgebreide documentatie en een hoog niveau van kwaliteitscontrole. Eenvoudiger en dus goedkopere screeningtesten zijn ideaal voor (vroegtijdig) onderzoek en leveren betrouwbare eerste resultaten op die kunnen worden gebruikt als basis voor eventuele latere testen onder certificeringsvoorwaarden.

Op basis van onze uitgebreide ervaring op het gebied van biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheidstesten, zijn wij bij Normec OWS in staat hulp te bieden bij het volledige proces van productontwikkeling: van voorbereidend onderzoek en onderzoek & ontwikkeling tot certificering en het testen van eindproducten uit de markt. Het is niet nodig om in één keer een heel testprogramma aan te gaan. Voor het testen van meerdere monsters tegelijk worden volumekortingen aangeboden.