Afbraak en toxiciteit

Het milieu beschermen

Flasks with soil.

Bodemdegradatie

Verschillende soorten door de mens gemaakt materiaal kunnen onbedoeld of opzettelijk in de bodem terechtkomen. Mulchfolie, plantenpotten, kunstmestcoating en lijkzakken zijn bijvoorbeeld doelgerichte producten waarvoor biologische afbreekbaarheid grote voordelen biedt. Normec OWS biedt verschillende soorten bodemdegradatietesten aan om de (bio)afbraak, chemische eigenschappen en ecotoxiciteit van materialen te bepalen volgens de geldende normen.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Testdoeleinden

De resultaten van de bodemdegradatietest kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder certificering, het maken van marketing- of wettelijke claims, of ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling. Voor certificeringsdoeleinden worden onze testen uitgevoerd volgens de geldende normen, zoals vereist door de bestaande certificaten. In Europe gaat het om DIN CERTCO – Biodegradable in Soil (gebaseerd op EN 17033) en TÜV AUSTRIA – OK Biodegradable Soil. Beide certificaten vereisen biologische afbraak in de bodem, zware metalen & fluor, en ecotoxiciteitstesten.

Biodegradatietesten

Grond is een minder agressieve omgeving dan industriële of thuiscompostering. De certificeringsvereiste voor biologische afbraak in de bodem, overeenkomstig de ISO 17556- en ASTM D5988-norm, is daarom een omzetting van 90% koolstof in CO2 bij 25°C in twee jaar. Naast certificeringsvoorwaarden bieden wij ook testen onder screeningsvoorwaarden voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden aan.

Desintegratietesten

Voor desintegratietesten bieden wij zowel kwantitatieve als kwalitatieve testen aan. Kwantitatieve testen, onder certificeringsvoorwaarden, bepalen hoe het materiaal in kleinere stukjes uiteenvalt. Kwalitatieve testen, onder screeningomstandigheden, laten visueel zien hoe een product afbreekt en kunnen worden gebruikt om het effect van verschillende productdiktes te testen.

Chemische eigenschappen

Door de chemische kenmerken van het product te testen, kunnen wij de hoeveelheid aanwezige zware metalen en fluor bepalen. Als deze boven de drempelwaarden liggen zoals bepaald in de EN 13432-norm, kunnen ze een negatief effect hebben op de bodemkwaliteit na biologische afbraak.

Ecotoxiciteit

Mogelijke toxische effecten van residuen, die na biologische afbraak achterblijven, kunnen een schadelijk effect hebben op het bodemecosysteem. Om dat te evalueren bieden wij, in overeenstemming met de geldende normen, verschillende soorten ecotoxiciteitstesten aan, waaronder plant-, worm-, nitrificatie- en microbiële toxiciteitstesten. Toxiciteitstesten op planten, volgens de OECD 208-testmethode, schrijven zo het gebruik van drie plantensoorten voor en kunnen worden uitgevoerd op verschillende soorten materialen, evenals tussenproducten, eindproducten, inkten, kleefstoffen, vernissen, masterbatches en additieven. Toxiciteitstesten op regenwormen, wat bijvoorbeeld vereist is voor de certificering van mulchfolies, wordt uitgevoerd volgens de OECD 207-testmethode.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Wat is biodegradatie?

Biodegradatie kan zowel aeroob als anaeroob verlopen. Aerobe biodegradatie is de biochemische omzetting, door de activiteit van micro-organismen, van organische koolstof in CO2 & water, terwijl anaerobe biodegradatie organische koolstof omzet in CH4 & CO2.

Wat is het verschil tussen biodegradatie en composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is ruimer dan biologische afbraak. Een product dat composteerbaar is, is per definitie biologisch afbreekbaar in compost. Een product dat in compost biologisch afbreekbaar is, is niet noodzakelijkerwijs composteerbaar, omdat ook de materiaaleigenschappen, de tijdige desintegratie en de ecotoxiciteit moeten worden gecontroleerd om de composteerbaarheid volledig te bewijzen.

Waar kan ik terecht met rapporten van Normec OWS?

Aangezien Normec OWS wereldwijd door alle certificeringsinstanties wordt erkend, kunt u terecht bij een certificeringsinstantie naar keuze. U kunt de rapporten ook gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, marketing of juridische claims, afhankelijk van de testomstandigheden en het niveau van de kwaliteitscontrole.