Nieuws

Landbouwmulchfolies in de bodem

Hands holding soil with seedling.

Expertenrapport: (bio)afbreekbare mulchfolies

In dit expertenrapport, opgesteld in opdracht van European Bioplastics, worden twee aspecten behandeld die verband houden met de (bio)afbraak van landbouwmulchfolies in de bodem. In het eerste deel wordt de biochemische route van biologische afbraak besproken en meer bepaald de betekenis van volledige biologische afbraak in de bodem. Het tweede deel van het rapport gaat over de mogelijke accumulatie van kunststoffen in de bodem als gevolg van het herhaalde gebruik van zowel niet biologisch afbreekbare als biologisch afbreekbare mulchfolies.

Download hier het expertenrapport voor meer informatie.

OWS wordt Normec OWS!

OWS wordt Normec OWS!

Ontwikkeling van nieuwe MEGACO-technologie

Ontwikkeling van nieuwe MEGACO-technologie

Expertenrapport: (bio)afbreekbare mulchfolies

Expertenrapport: (bio)afbreekbare mulchfolies