Afbraak en toxiciteit

Het milieu beschermen

Lab employee with soil.

Thuiscompostering

Door de mens gemaakte producten, zoals koffiepads of -capsules, theezakjes of fruitstickers die in thuiscompostering terechtkomen, moeten gewoon afbreken zonder enig negatief effect op de compostkwaliteit. Normec OWS voert degradatie- en milieuveiligheidstesten voor thuiscompostering uit, die gebruikt kunnen worden voor certificeringsdoeleinden, het maken van publieke of wettelijke claims, of voor onderzoek & ontwikkeling. De normen voor het testen van thuiscomposteerbaarheid zijn rechtstreeks gebaseerd op die voor industriële compostering, aangezien de twee processen voornamelijk verschillen in temperatuur en duur.

Waarom Normec OWS?

 • Onafhankelijk laboratorium
 • Wereldwijd erkend
 • Veel expertise

Biologische afbraak

Thuiscompostering vindt plaats bij omgevingstemperatuur, wat een langzamere biochemische omzetting betekent van vaste organische koolstof in gasvormig CO2. De certificeringsvereiste is daarom een 90% omzetting van koolstof naar CO2 bij 28°C in één jaar. Naast certificeringsvoorwaarden bieden wij ook testen onder screeningsvoorwaarden aan. Dit geldt voor vroegtijdig onderzoek en wanneer de resultaten enkel intern worden gebruikt.

Desintegratie

Voor thuiscompostering bieden wij zowel kwantitatieve als kwalitatieve desintegratietesten aan. De certificeringseis voor kwantitatieve testen is 90% desintegratie van het materiaal bij 28°C in zes maanden. Omdat het desintegratieproces sterk wordt beïnvloed door dikte, gramgewicht en/of dichtheid van het materiaal, worden materialen en producten slechts tot een bepaalde dikte gecertificeerd. In sommige gevallen kan het daarom verstandig zijn om eerst materiaalmonsters van verschillende diktes te testen. De maximale dikte met de grootste kans op succes kan dan worden geselecteerd voor de finale desintegratietest voor certificering. Op dezelfde manier kunnen ook eerst verschillende formuleringen worden gescreend.

Ecotoxiciteit

Ecotoxiciteitstesten, om het potentiële toxische effect van residuen vast te stellen, voor thuiscompostering zijn vergelijkbaar met industriële compostering. Toxiciteitstesten op planten maken deel uit van alle normen voor industriële en huishoudelijke composteerbaarheid en schrijven het gebruik van twee plantensoorten voor. Toxiciteitstesten op regenwormen is echter alleen vereist voor AS 5810-certificering in Australië. Ecotoxiciteitstesten kunnen worden uitgevoerd op verschillende soorten materiaal, zoals tussenproducten, eindproducten, inkten, kleefstoffen, vernissen, masterbatches en additieven.

Zware metalen en fluor

Het testen van de chemische kenmerken van het product, om de zware metalen en fluor te kwantificeren, voor thuiscompostering is vergelijkbaar met industriële compostering. Als de zware metalen en fluor boven de in de normen vastgestelde drempelwaarden liggen, kunnen zij een negatief effect hebben op de kwaliteit van het eindproduct (compost). Elke norm heeft zijn eigen reeks grenswaarden voor zware metalen, waarbij EN 13432 en AS 4736/5810 de strengste zijn.

Normen

De eerste norm voor thuiscompostering werd pas in 2010 gepubliceerd, in Australië, zo’n tien jaar nadat de eerste normen voor industriële compostering werden vastgesteld.

De Australische norm voor thuiscompostering (AS 5810) was gebaseerd op de Australische norm voor industriële compostering (AS 4736). Onze thuiscomposteringstesten dekken alle internationale en nationale normen, waaronder AS 5810, NF T 51-800 en de EN-norm die binnenkort wordt gepubliceerd.

Certificeringen

Normec OWS is erkend door alle onderstaande certificeringsbureaus die certificering aanbieden voor industrieel composteerbare materialen en producten. Wij kunnen helpen bij het uitvoeren van de nodige testen en het opstellen van het certificeringsdossier:

 • Europe: TÜV AUSTRIA Belgium (OK Compost Home) en DIN CERTCO (DIN-Geprüft Home compostable)
 • Australië: ABA (Home compostable)
 • USA
 • En elk ander (nationaal/regionaal) systeem in de wereld

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Wat is composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is de afbraak van een materiaal tot organische materie door de werking van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Dit omvat zowel de biologische afbraak, wat afbraak op biochemisch niveau is, als de desintegratie, het tijdig uiteenvallen op fysiek, visueel niveau. Behalve afbraak staat composteerbaarheid ook garant voor de milieuveiligheid. Bijgevolg omvat het testen op composteerbaarheid vier belangrijke aspecten: materiaaleigenschappen, biodegradatie, desintegratie en ecotoxiciteit.

Waarom volstaat 90% biologische afbraak voor certificering? Wil dat zeggen dat er nog 10% microplastics over zijn?

 • Wanneer een product biologisch wordt afgebroken, volgt koolstof een van de volgende twee routes:
  • Naar de productie van CO2/CH4, wat wij volgen tijdens het biologische afbraakproces.
  • Naar nieuwe microbiële biomassa, die niet kan worden getraceerd en wordt gedefinieerd als de biomassa-opbrengst.
 • Een resultaat van 90% biologische afbraak betekent eigenlijk een omzetting van 90% koolstof in CO2/CH4, waarbij de biomassa-opbrengst (doorgaans 10% of zelfs meer) is meeberekend, zodat het eigenlijk om 100% of volledige biologische afbraak gaat.

Waar kan ik terecht met rapporten van Normec OWS?

Aangezien Normec OWS wereldwijd door alle certificeringsinstanties wordt erkend, kunt u terecht bij een certificeringsinstantie naar keuze. U kunt de rapporten ook gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, marketing of juridische claims, afhankelijk van de testomstandigheden en het niveau van de kwaliteitscontrole.