Sustainability Assessment Services

Duurzame ontwikkeling van bedrijven

Globe in green grass.

Koolstofvoetafdruk

Bij Normec OWS voeren we Carbon Footprint (CFP)-studies uit als een toepassing van de Life Cycle Assessment (LCA)-methodologie, die zich specifiek richt op de categorie klimaatverandering. Daar waar een LCA de impact van een product of dienst op verschillende (milieu)impactcategorieën analyseert, bepaalt een CFP-studie specifiek de broeikasgasemissies die op product- of dienstniveau worden gegenereerd.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Normec OWS biedt CFP-studies in overeenstemming met internationaal erkende normen aan, zoals ISO 14067 en PAS 2050. ISO 14067 is specifiek ontwikkeld voor CFP, terwijl PAS 2050 vereist is voor certificering volgens de PAS 2060-norm voor koolstofneutraliteit. Welke norm u moet volgen, hangt af van het label of de certificering die u wenst. Onze CFP-studies bieden u dus de nodige wetenschappelijke basis op weg naar een vermindering van uw broeikasgasemissies.

De CFP-resultaten kunnen worden gebruikt voor het beheer en de rapportage van broeikasgasemissies, voor het ontwikkelen van manieren om het effect van organisatorische activiteiten, producten of diensten te verminderen, en voor deelname aan CO2-voetafdruk- of CO2-neutrale certificeringsregelingen die door andere bedrijven worden aangeboden. Hoewel het geproduceerde CFP kan worden gebruikt in certificeringsprogramma’s van andere partijen, voert Normec OWS zelf geen certificering uit en geeft het geen enkel label uit.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Geeft Normec OWS certificeringen uit?

Nee, wij zijn een onafhankelijk testlaboratorium, wat betekent dat wij alleen testen uitvoeren en geen certificering verlenen. Wel kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een certificering bij erkende certificeringsinstanties. Om belangenverstrengeling te voorkomen, moet de certificering onafhankelijk zijn van de test.

Hoe traceert Normec OWS biologische afbraak?

De enige wetenschappelijk correcte parameter om biologische afbraak te meten is de productie van CO2 en/of CH4. Wij houden daarom de productie van een of beide stoffen bij en baseren ons daarop om de biologische afbraaksnelheid te berekenen.

Hoelang duurt een test?

De duur van een test hangt af van het specifieke type test en het product zelf. Dit kan variëren van een paar weken voor het testen van materiaaleigenschappen tot maanden of zelfs jaren voor biologische afbreekbaarheidstesten. Aangezien het om microbiële processen gaat, kunnen we de exacte duur niet op voorhand voorspellen.