Afvalinspectie

Bepaal verschillende soorten afvalstromen

Waste on the street.

Zwerfvuilcontrole

Normec OWS biedt on-site zwerfvuilcontrole aan. Dit is een nauwkeurige en objectieve manier om de hoeveelheid en samenstelling van zwerfvuil in een bepaald geografisch gebied van eender welke grootte te bepalen. Wij voeren zwerfvuilcontroles uit in grote stedelijke gebieden, bijvoorbeeld om de effectiviteit te bepalen van zwerfvuilbeperkende maatregelen van de overheid of het bedrijfsleven.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Het gebied in kaart brengen

Ons uitgangspunt is het nauwkeurig in kaart brengen van het gebied in kwestie. Om een statistisch nauwkeurige steekproef voor grote gebieden te garanderen, houden wij rekening met veel verschillende aspecten, zoals de verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden en de nabijheid van scholen, winkelcentra of openbaar vervoer. Dit garandeert dat de gebieden die wij op het terrein onderzoeken representatief zijn voor een hele gemeente of regio.

Om de effecten van afvalbeperkende maatregelen objectief vast te stellen, beginnen we met een nulmeting in het in kaart gebrachte gebied. Dit gebeurt voordat nieuwe maatregelen, zoals nieuwe wetgeving of anti-afvalcampagnes, van kracht worden. Na een bepaalde periode volgt een nieuwe ronde van zwerfvuilcontrole.

 

Bij beide controles telt ons speciale team nauwkeurig de hoeveelheid en de soorten afval die in het in kaart gebrachte gebied worden aangetroffen. Dit resulteert in een statistisch nauwkeurige beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen.

Soms voeren wij ook zwerfvuilcontroles uit op afgesloten terreinen, met daarin eventueel het tellen en catalogiseren, evenals het wegen of verzamelen van afval. Onze zwerfvuilcontroleteams werken vanuit bestelwagens met alle benodigde apparatuur, zoals mobiele weegschalen en containers van verschillende volumes en afmetingen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Waarom volstaat 90% biologische afbraak voor certificering? Wil dat zeggen dat er nog 10% microplastics over zijn?

  • Wanneer een product biologisch wordt afgebroken, volgt koolstof een van de volgende twee routes:
    • Naar de productie van CO2/CH4, wat wij volgen tijdens het biologische afbraakproces.
    • Naar nieuwe microbiële biomassa, die niet kan worden getraceerd en wordt gedefinieerd als de biomassa-opbrengst.
  • Een resultaat van 90% biologische afbraak betekent eigenlijk een omzetting van 90% koolstof in CO2/CH4, waarbij de biomassa-opbrengst (doorgaans 10% of zelfs meer) is meeberekend, zodat het eigenlijk om 100% of volledige biologische afbraak gaat.

Wat is biodegradatie?

Biodegradatie kan zowel aeroob als anaeroob verlopen. Aerobe biodegradatie is de biochemische omzetting, door de activiteit van micro-organismen, van organische koolstof in CO2 & water, terwijl anaerobe biodegradatie organische koolstof omzet in CH4 & CO2.

Wat is composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is de afbraak van een materiaal tot organische materie door de werking van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Dit omvat zowel de biologische afbraak, wat afbraak op biochemisch niveau is, als de desintegratie, het tijdig uiteenvallen op fysiek, visueel niveau. Behalve afbraak staat composteerbaarheid ook garant voor de milieuveiligheid. Bijgevolg omvat het testen op composteerbaarheid vier belangrijke aspecten: materiaaleigenschappen, biodegradatie, desintegratie en ecotoxiciteit.