Sustainability Assessment Services

Duurzame ontwikkeling van bedrijven

CO2 graph with green background.

Environmental Product Declaration (EPD)

Normec OWS stelt Environmental Product Declarations (EPD’s) op om te communiceren over de mogelijke milieu-impact van een product, zoals geproduceerd door een specifiek bedrijf of organisatie. EPD’s geven een breder beeld van de milieu-impact dan de koolstofvoetafdruk, omdat er meer verschillende impactcategorieën worden beoordeeld. Een EPD kan worden gebruikt in business-to-business communicatie om potentiële klanten stroomafwaarts te informeren over de milieu-impact van een product.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Een EPD wordt gepubliceerd als een rapport dat een gestandaardiseerde en breed toegepaste op LCA gebaseerde duurzaamheidsbeoordeling weergeeft op basis van de ISO 14025-norm en een specifieke reeks Product Category Rules (PCR’s). De PCR’s worden gepubliceerd door een programma-operator en bepalen hoe de impactbeoordeling die aan het EPD ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd. De EPD zelf moet worden geverifieerd door een geldige verificatie-instantie.

Om een EPD te kunnen opstellen, moeten er eerst een goede levenscyclusanalyse (LCA) en een volledig LCA-rapport worden opgesteld. De EPD is dus gebaseerd op een grote hoeveelheid specifieke gegevens, hoewel het rapport zelf relatief beknopt is. Lokale regelgeving vereist soms de publicatie van EPD’s om groene productclaims te onderbouwen, dus vaak zijn ze een goede keuze voor de evaluatie van (bijna) marktklare producten.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Geeft Normec OWS certificeringen uit?

Nee, wij zijn een onafhankelijk testlaboratorium, wat betekent dat wij alleen testen uitvoeren en geen certificering verlenen. Wel kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een certificering bij erkende certificeringsinstanties. Om belangenverstrengeling te voorkomen, moet de certificering onafhankelijk zijn van de test.

Hoe traceert Normec OWS biologische afbraak?

De enige wetenschappelijk correcte parameter om biologische afbraak te meten is de productie van CO2 en/of CH4. Wij houden daarom de productie van een of beide stoffen bij en baseren ons daarop om de biologische afbraaksnelheid te berekenen.

Hoelang duurt een test?

De duur van een test hangt af van het specifieke type test en het product zelf. Dit kan variëren van een paar weken voor het testen van materiaaleigenschappen tot maanden of zelfs jaren voor biologische afbreekbaarheidstesten. Aangezien het om microbiële processen gaat, kunnen we de exacte duur niet op voorhand voorspellen.