Afbraak en toxiciteit

Het milieu beschermen

Lab employee holding flask with soil.

Abiotische afbraak

In tegenstelling tot biologische afbraak is abiotische afbraak een niet-microbieel proces dat betrekking heeft op de fragmentatie van het materiaal in vele kleine stukjes, onder invloed van uv-licht en/of warmte. Bij Normec OWS voeren we abiotische afbraaktesten uit die nauwkeurig natuurlijke thermische schommelingen en zonlichtomstandigheden nabootsen. Hoewel er geen certificaten bestaan, kunnen de testresultaten worden gebruikt voor het maken van wettelijke of marketingclaims, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

Waarom Normec OWS?

  • Onafhankelijk laboratorium
  • Wereldwijd erkend
  • Veel expertise

Testfaciliteiten

Onze testfaciliteiten zijn uitgerust voor dag- en nachtcycli om verschillende soorten natuurlijke omstandigheden na te bootsen, waaronder uv-verwering, thermische verwering en verschillende temperatuurprofielen.

De grootte van de deeltjes kan na de aangegeven testtijd worden berekend door te kijken naar het moleculaire gewicht van het materiaal.

Testnormen

Onze abiotische afbraaktesten worden uitgevoerd volgens verschillende normen, waaronder SASO 2879 en ASTM D6954, die abiotische afbraak beschouwen als de eerste stap in het volledige afbraakproces.

Volgens deze normen wordt de abiotische afbraak van het materiaal bij het bereiken van een bepaald molecuulgewicht gevolgd door een tweede fase van biologische afbraak. Het doel is aan te tonen dat het gefragmenteerde materiaal biologisch afbreekbaar is, bijvoorbeeld in compost of grond, door de omzetting van het materiaal in CO2, H2O en biomassa.

Eventueel kunnen als derde en laatste stap ecotoxiciteitstesten worden uitgevoerd.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Waarom volstaat 90% biologische afbraak voor certificering? Wil dat zeggen dat er nog 10% microplastics over zijn?

  • Wanneer een product biologisch wordt afgebroken, volgt koolstof een van de volgende twee routes:
    • Naar de productie van CO2/CH4, wat wij volgen tijdens het biologische afbraakproces.
    • Naar nieuwe microbiële biomassa, die niet kan worden getraceerd en wordt gedefinieerd als de biomassa-opbrengst.
  • Een resultaat van 90% biologische afbraak betekent eigenlijk een omzetting van 90% koolstof in CO2/CH4, waarbij de biomassa-opbrengst (doorgaans 10% of zelfs meer) is meeberekend, zodat het eigenlijk om 100% of volledige biologische afbraak gaat.

Waarom wordt biodegradatie in verschillende omgevingen getest?

Elke omgeving is verschillend en heeft zijn eigen micro-organismen, temperatuur en andere inherente kenmerken. Daarom worden producten in het ene milieu anders afgebroken dan in het andere. Terwijl een product in het ene milieu snel afbreekt, kan dat in een ander milieu heel langzaam verlopen of helemaal niet werken. Betrouwbare, onafhankelijke testgegevens in deze verschillende omgevingen zijn daarom belangrijk. Welke omgeving wordt gekozen, hangt af van de typische end-of life bestemming van het te testen materiaal.

Wat is het verschil tussen biodegradatie en composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is ruimer dan biologische afbraak. Een product dat composteerbaar is, is per definitie biologisch afbreekbaar in compost. Een product dat in compost biologisch afbreekbaar is, is niet noodzakelijkerwijs composteerbaar, omdat ook de materiaaleigenschappen, de tijdige desintegratie en de ecotoxiciteit moeten worden gecontroleerd om de composteerbaarheid volledig te bewijzen.