Afvalinspectie

Normec OWS biedt een breed scala aan afvalinspectiediensten, waaronder administratieve en technische audits, toezicht op zwerfafval en sorteeranalyses. Onze diensten kunnen worden toegepast om specifiek inzicht te krijgen in verschillende soorten afvalstromen. Dit omvat een analyse van de samenstelling en de hoeveelheden afval, ingedeeld naar de vele verschillende soorten materiaal die worden aangetroffen in industrieel, elektronisch, huishoudelijk of organisch afval en gemeentelijk afval.

Normec auditor with tablet.

Een nauwkeurige en gedetailleerde aanpak is een essentieel onderdeel van de inspectieactiviteiten van onze afdeling Auditing, Controlling & Sorting (ACS). Niet het minst omdat de term afval subjectief en incoherent is: wat voor de één afval is, is voor de ander misschien onbruikbaar. Ook de definitie van afval, wat tot afvalcategorieën behoort en welke soorten afval voor recyclage worden aangeboden, verschilt van land tot land. Dit maakt het onmogelijk om gegevens te extrapoleren van het ene land naar het andere of van het ene soort afval naar het andere.

Nauwkeurige en betrouwbare gegevens over de samenstelling van afval zijn van het grootste belang, vooral omdat de identificatie van afval regelmatig wordt gebruikt om afvalinzamelings- en verwerkingsprocessen te bepalen en waar mogelijk te optimaliseren. Normec OWS biedt afvalinspectiediensten aan om de exacte samenstelling van afval te bepalen, uitgevoerd met de precisie en discipline van een laboratorium. Tot de diensten van onze ACS-afdeling behoren ook technische analyses en evaluaties van afvalverwerkingsprocessen en -installaties.