Sustainability Assessment Services

Duurzame ontwikkeling van bedrijven

Seedling growing from the earth.

Product and Organization Environmental Footprint (PEF/OEF)

Normec OWS stelt zowel Product Environmental Footprint (PEF) als Organisatie Environmental Footprint (OEF)- rapporten op. Dit zijn methodes die aangeven hoe de milieu-impact van een product, of dienst, en organisatorische activiteiten binnen de Europese context kan worden berekend. De PEF- en OEF-methodes zijn gestandaardiseerde, op LCA gebaseerde duurzaamheidsbeoordelingen op basis van de ISO 14040- en 14044-norm.

Waarom Normec OWS?

 • Onafhankelijk laboratorium
 • Wereldwijd erkend
 • Veel expertise

De methoden

De PEF- en OEF-methodes worden uitgevoerd volgens de door de Europese Commissie gepubliceerde PEF- en OEF-richtlijnen en, indien beschikbaar, specifieke categorieregels (PEFCR’s) of sectorregels (OEFS’s). De methodes werden ontwikkeld om milieubeoordelingen van producten en organisaties te harmoniseren, zodat de resultaten gemakkelijker kunnen worden vergeleken. De richtlijnen en regels voorzien bijvoorbeeld in gegevensvereisten, bepalen hoe en welke effecten moeten worden beoordeeld, en leggen uit hoe moet worden omgegaan met kwesties inzake gegevenskwaliteit en onzekerheid.

Aanpak van PEF en OEF

De gestandaardiseerde aanpak van de PEF- en OEF-methodes vergroot vergelijkbaarheid en transparantie, waardoor greenwashing en valse duurzaamheidsclaims worden aangepakt. PEF en OEF houden rekening met de activiteiten in de toeleveringsketen, van de winning van grondstoffen, via productie en gebruik, tot het uiteindelijke afvalbeheer.

PEF biedt een methode voor het modelleren van de milieueffecten van de materiaal-/energiestromen en de emissies en afvalstromen die verband houden met een product gedurende zijn hele levenscyclus.

OEF richt zich op de overkoepelende milieueffecten die samenhangen met de activiteiten van organisaties die producten/diensten leveren.

 

Voor onze PEF- en OEF-studies wordt rekening gehouden met de volgende impactcategorieën:

 • Klimaatverandering (kg CO2 eq.)
 • Aantasting van de ozonlaag (kg CFC-11 eq.)
 • Toxiciteit voor de mens – carcinogene effecten (CTUh)
 • Toxiciteit voor de mens – niet-carcinogene effecten (CTUh)
 • Zwevende deeltjes/organische stoffen (ziekte-inc.)
 • Ioniserende straling menselijke gezondheid (kBq 235U eq.)
 • Fotochemische ozonvorming (kg NMVOS eq.)
 • Verzuring (molc H+ eq.)
 • Terrestrische eutrofiëring (molc N eq.)
 • Zoetwater eutrofiëring (kg P eq.)
 • Mariene eutrofiëring (kg N eq.)
 • Zoetwater ecotoxiciteit (CTUe)
 • Bodemgebruik (Pt)
 • Waterverbruik (m3 wereld eq)
 • Gebruik van mineralen en metalen (kg Sb eq.)
 • Fossielen voor gebruik van hulpbronnen (MJ)

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Geeft Normec OWS certificeringen uit?

Nee, wij zijn een onafhankelijk testlaboratorium, wat betekent dat wij alleen testen uitvoeren en geen certificering verlenen. Wel kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een certificering bij erkende certificeringsinstanties. Om belangenverstrengeling te voorkomen, moet de certificering onafhankelijk zijn van de test.

Hoe traceert Normec OWS biologische afbraak?

De enige wetenschappelijk correcte parameter om biologische afbraak te meten is de productie van CO2 en/of CH4. Wij houden daarom de productie van een of beide stoffen bij en baseren ons daarop om de biologische afbraaksnelheid te berekenen.

Waar kan ik terecht met rapporten van Normec OWS?

Aangezien Normec OWS wereldwijd door alle certificeringsinstanties wordt erkend, kunt u terecht bij een certificeringsinstantie naar keuze. U kunt de rapporten ook gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, marketing of juridische claims, afhankelijk van de testomstandigheden en het niveau van de kwaliteitscontrole.