FAQ

Alle veelgestelde vragen
op een rij

Hoelang duurt een test?

De duur van een test hangt af van het specifieke type test en het product zelf. Dit kan variëren van een paar weken voor het testen van materiaaleigenschappen tot maanden of zelfs jaren voor biologische afbreekbaarheidstesten. Aangezien het om microbiële processen gaat, kunnen we de exacte duur niet op voorhand voorspellen.

Waar is Normec OWS gevestigd?

Onze hoofdzetel is gevestigd in Gent, België. Voor onze Amerikaanse klanten hebben wij ook een dochteronderneming in Kettering, Ohio.

Is Normec OWS ISO 17025 geaccrediteerd?

Ja, wij zijn erkend door DIN CERTCO volgens ISO 17025. Deze accreditatie omvat alle testprocedures en normen met betrekking tot composteerbaarheid en biologische afbraak. Bovendien zijn wij ISO 17025 goedgekeurd door BELAC voor onze compostanalyses en ook erkend door TÜV Oostenrijk. Normec OWS is ook ISO 17020 goedgekeurd voor inspectiediensten en ISO 14001 goedgekeurd voor milieubeheer.

Kan Normec OWS mij helpen bij het ontwikkelen van producten?

Nee, wij zijn alleen een testlaboratorium en nemen niet deel aan de productontwikkeling, omdat wij volledig neutraal en onafhankelijk willen blijven. Wel kunnen wij onze expertise delen over hoe wij denken dat uw product zal presteren of degraderen in een bepaalde omgeving en met welke do’s en don’ts u rekening moet houden om bepaalde kenmerken voor uw producten te verkrijgen.

Waarom volstaat 90% biologische afbraak voor certificering? Wil dat zeggen dat er nog 10% microplastics over zijn?

  • Wanneer een product biologisch wordt afgebroken, volgt koolstof een van de volgende twee routes:
    • Naar de productie van CO2/CH4, wat wij volgen tijdens het biologische afbraakproces.
    • Naar nieuwe microbiële biomassa, die niet kan worden getraceerd en wordt gedefinieerd als de biomassa-opbrengst.
  • Een resultaat van 90% biologische afbraak betekent eigenlijk een omzetting van 90% koolstof in CO2/CH4, waarbij de biomassa-opbrengst (doorgaans 10% of zelfs meer) is meeberekend, zodat het eigenlijk om 100% of volledige biologische afbraak gaat.

Waar kan ik terecht met rapporten van Normec OWS?

Aangezien Normec OWS wereldwijd door alle certificeringsinstanties wordt erkend, kunt u terecht bij een certificeringsinstantie naar keuze. U kunt de rapporten ook gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, marketing of juridische claims, afhankelijk van de testomstandigheden en het niveau van de kwaliteitscontrole.

Geeft Normec OWS certificeringen uit?

Nee, wij zijn een onafhankelijk testlaboratorium, wat betekent dat wij alleen testen uitvoeren en geen certificering verlenen. Wel kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een certificering bij erkende certificeringsinstanties. Om belangenverstrengeling te voorkomen, moet de certificering onafhankelijk zijn van de test.

Hoe traceert Normec OWS biologische afbraak?

De enige wetenschappelijk correcte parameter om biologische afbraak te meten is de productie van CO2 en/of CH4. Wij houden daarom de productie van een of beide stoffen bij en baseren ons daarop om de biologische afbraaksnelheid te berekenen.

Wat betekent biobased?

Biobased koolstofgehalte is de hoeveelheid koolstof in een product afkomstig van hernieuwbare (niet-fossiele) bronnen. Een product dat biobased is, is niet noodzakelijkerwijs biologisch afbreekbaar en omgekeerd.

Wat is het verschil tussen biodegradatie en composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is ruimer dan biologische afbraak. Een product dat composteerbaar is, is per definitie biologisch afbreekbaar in compost. Een product dat in compost biologisch afbreekbaar is, is niet noodzakelijkerwijs composteerbaar, omdat ook de materiaaleigenschappen, de tijdige desintegratie en de ecotoxiciteit moeten worden gecontroleerd om de composteerbaarheid volledig te bewijzen.

Wat is desintegratie?

Desintegratie is de fysieke afbraak van een product, hoe het fragmenteert en in kleinere stukjes uiteenvalt. Hoewel desintegratie door micro-organismen kan ontstaan, is dit geen bewijs van (volledige) biodegradatie, aangezien het monster slechts in onzichtbare microdeeltjes uiteengevallen kan zijn.

Waarom wordt biodegradatie in verschillende omgevingen getest?

Elke omgeving is verschillend en heeft zijn eigen micro-organismen, temperatuur en andere inherente kenmerken. Daarom worden producten in het ene milieu anders afgebroken dan in het andere. Terwijl een product in het ene milieu snel afbreekt, kan dat in een ander milieu heel langzaam verlopen of helemaal niet werken. Betrouwbare, onafhankelijke testgegevens in deze verschillende omgevingen zijn daarom belangrijk. Welke omgeving wordt gekozen, hangt af van de typische end-of life bestemming van het te testen materiaal.

Wat is composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is de afbraak van een materiaal tot organische materie door de werking van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Dit omvat zowel de biologische afbraak, wat afbraak op biochemisch niveau is, als de desintegratie, het tijdig uiteenvallen op fysiek, visueel niveau. Behalve afbraak staat composteerbaarheid ook garant voor de milieuveiligheid. Bijgevolg omvat het testen op composteerbaarheid vier belangrijke aspecten: materiaaleigenschappen, biodegradatie, desintegratie en ecotoxiciteit.

Wat is biodegradatie?

Biodegradatie kan zowel aeroob als anaeroob verlopen. Aerobe biodegradatie is de biochemische omzetting, door de activiteit van micro-organismen, van organische koolstof in CO2 & water, terwijl anaerobe biodegradatie organische koolstof omzet in CH4 & CO2.