Afbraak en toxiciteit

Het milieu beschermen

Composting test in lab.

Industrieel composteren

Industriële composteringsinstallaties zijn ontworpen om grote hoeveelheden organisch afval te verwerken. Deze stromen bioafval kunnen echter een fractie plastic producten bevatten, die afkomstig zijn van bijvoorbeeld afvalzakken, koffiecapsules of verpakkingsmateriaal. Deze moeten snel worden afgebroken zonder schadelijke residuen achter te laten om te zorgen voor compost van hoge kwaliteit die veilig kan worden gebruikt. Normec OWS voert daarom degradatie- en milieuveiligheidstesten uit voor een breed scala aan producten in industriële compost.

De eisen voor industriële composteerbaarheidstesten zijn duidelijk vastgelegd in verschillende normen. Onze testen dekken alle vereisten van (inter)nationale normen, waaronder biologische afbraak, desintegratie, ecotoxiciteit, zware metalen en fluoranalyses. Het testen kan afzonderlijk, sequentieel of parallel worden uitgevoerd. De testresultaten kunnen worden gebruikt voor certificeringsdoeleinden, voor publieke of wettelijke claims of voor intern onderzoek.

Waarom Normec OWS?

 • Onafhankelijk laboratorium
 • Wereldwijd erkend
 • Veel expertise

Biologische afbraak

Biodegradatietesten kwantificeren de biochemische afbraak van het materiaal terwijl het door micro-organismen wordt geconsumeerd in de composteerinstallatie. De test toont de biochemische omzetting van vaste of vloeibare organische koolstof naar gasvormige CO2. Om ervoor te zorgen dat er geen accumulatie van het materiaal is in de natuur, is een omzetting van 90% koolstof naar CO2 bij een temperatuur van 58 C in zes maanden vereist. De 10% koolstof die overblijft is biomassa die wordt gevormd door het biodegradatieproces, wat betekent dat 90% omzetting van koolstof naar CO2 een bewijs is van volledige biologische afbraak.

Wij bieden biologische afbreekbaarheidstesten onder certificerings- of screeningsvoorwaarden. Certificeringsvoorwaarden zijn vereist als de resultaten worden gebruikt voor certificering en/of het maken van publieke claims. Screeningsvoorwaarden worden aangeraden in geval van vroegtijdig onderzoek en wanneer de resultaten alleen voor intern gebruik zijn. De testen worden uitgevoerd volgens de ISO 14855-norm, die voor alle certificeringen kan worden gebruikt, en volgens ASTM D 5338 en/of EN 14046.

Desintegratie

Desintegratietesten hebben te maken met de fysieke degradatie van het materiaal. Via kwantitatieve of kwalitatieve testen wordt bepaald hoe het materiaal in (veel) kleinere stukjes uiteenvalt en daardoor visueel verdwijnt. Voor certificeringsdoeleinden is een desintegratie van 90% vereist tijdens een 12 weken durende test bij een duidelijk vastgesteld (hoog) temperatuurprofiel, bedoeld om de exploitant van de compostfabriek te beschermen. Om dat te bepalen, stellen wij een nauwkeurige massabalans op en berekenen wij het exacte desintegratiepercentage na het zeven en het met de hand uitnemen van het resterende materiaal aan het einde van de test. Kwalitatieve testen geven visueel aan hoe een product afbreekt en kunnen worden gebruikt om het effect van verschillende productdiktes te testen.

Omdat het desintegratieproces sterk wordt beïnvloed door dikte, grammage en/of dichtheid van het materiaal, worden materialen en producten slechts tot een bepaalde dikte/grammge gecertificeerd. In sommige gevallen kan het daarom beter zijn om eerst materiaalmonsters van verschillende diktes te testen, waarna de maximale dikte met de grootste kans op succes kan worden geselecteerd voor de uiteindelijke desintegratieproef voor certificering. Op dezelfde manier kunnen ook eerst verschillende formuleringen worden gescreend. De testen worden uitgevoerd volgens ISO 16929 en/of EN 14045.

Ecotoxiciteit

Ecotoxiciteitstesten evalueren het potentiële toxische effect van residuen, die na het composteren achterblijven. Deze kunnen de plantengroei remmen of de overleving van de bodemfauna verminderen. Toxiciteitstesten op planten maken deel uit van alle normen inzake industriële composteerbaarheid en schrijven het gebruik van twee plantensoorten voor volgens de OECD 208-testmethode. Toxiciteitstesten op regenwormen is echter alleen vereist voor AS 4736-certificering in Australië in overeenstemming met de OECD 207-testmethode. Ecotoxiciteitstesten kunnen worden uitgevoerd op verschillende soorten materiaal, zoals tussenproducten, eindproducten, inkten, kleefstoffen, vernissen, masterbatches en additieven.

Zware metalen en fluor

Het residu dat overblijft na afbraak van het product mag geen negatief effect hebben op de compostkwaliteit. Door de chemische kenmerken van het product te testen, kunnen de aanwezige zware metalen en fluor worden gekwantificeerd en vergeleken met de in de normen vastgelegde drempelwaarden. Elke norm heeft zijn eigen reeks grenswaarden voor zware metalen, waarbij EN 13432 en AS 4736 de strengste zijn.

Normen

Normec OWS voert industriële composteringstesten uit volgens alle internationale en nationale normen, inclusief: ISO 17088, ISO 18606, EN 14995, EN 13432, ASTM D6400, ASTM D6868, ASTM D8410 en AS 4736. Normec OWS is erkend door alle onderstaande certificeringsbureaus die certificering aanbieden voor industrieel composteerbare materialen en producten. Normec OWS kan helpen bij het opstellen van het certificeringsdossier en bij het verkrijgen van de vereiste gegevens daarvoor.

Onder certificeringen begrijpen we de volgende internationale certificeringen:

 • Europe: DIN CERTO (Seedling, DIN Geprüft Industrial Compostable, DINPlus) en TÜV AUSTRIA (OK Compost, Seedling)
 • USA: BPI (Compostable)
 • Australië: ABA (Seedling)
 • Japan: JBPA (GreenPla)
 • En elk ander (nationaal/regionaal) systeem in de wereld

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Wat is composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is de afbraak van een materiaal tot organische materie door de werking van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Dit omvat zowel de biologische afbraak, wat afbraak op biochemisch niveau is, als de desintegratie, het tijdig uiteenvallen op fysiek, visueel niveau. Behalve afbraak staat composteerbaarheid ook garant voor de milieuveiligheid. Bijgevolg omvat het testen op composteerbaarheid vier belangrijke aspecten: materiaaleigenschappen, biodegradatie, desintegratie en ecotoxiciteit.

Wat is het verschil tussen biodegradatie en composteerbaarheid?

Composteerbaarheid is ruimer dan biologische afbraak. Een product dat composteerbaar is, is per definitie biologisch afbreekbaar in compost. Een product dat in compost biologisch afbreekbaar is, is niet noodzakelijkerwijs composteerbaar, omdat ook de materiaaleigenschappen, de tijdige desintegratie en de ecotoxiciteit moeten worden gecontroleerd om de composteerbaarheid volledig te bewijzen.

Waarom volstaat 90% biologische afbraak voor certificering? Wil dat zeggen dat er nog 10% microplastics over zijn?

 • Wanneer een product biologisch wordt afgebroken, volgt koolstof een van de volgende twee routes:
  • Naar de productie van CO2/CH4, wat wij volgen tijdens het biologische afbraakproces.
  • Naar nieuwe microbiële biomassa, die niet kan worden getraceerd en wordt gedefinieerd als de biomassa-opbrengst.
 • Een resultaat van 90% biologische afbraak betekent eigenlijk een omzetting van 90% koolstof in CO2/CH4, waarbij de biomassa-opbrengst (doorgaans 10% of zelfs meer) is meeberekend, zodat het eigenlijk om 100% of volledige biologische afbraak gaat.